Arkeologlara ve araştırmacılara göre , Birkaç bin yıl öncesine ait olduğu söylenilen Meybod , İran’ın en eski şehirlerinden biridir. Bu nedenle, İslamiyet öncesi ve sonrasına ait birçok antik ve tarihi anıt bu şehirde bulunmaktadır.

Mimarların ve arkeologların çeşitli anıtlardan oluşan bir koleksiyon olarak tanımladığı Meybod Jame Camisi, Meybod şehrinin eski kesiminin merkez meydanında yer almaktadır. şehrin Geleneksel ve tarihi dokusu ile uyumu , camiyi eşsiz ve tartışılmaz kılmıştır.

 
Meybod  Yazd Camisinin Tarihi

Tarihçiler, arkeologlar ve mimarlık uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre, Meybod Jame Camisi ,aslında her biri çeşitli alanlara sahip birkaç camiden oluşuşmuş gibi görünüyor. Bu çalışmalara göre, cami aslında İslam’ın İran’a girmesinden iki yüzyıl sonra inşa edilmiştir. Bu nedenle, Meybod camisinin İslam dünyasındaki en eski camilerden biri olduğu ve 12 yüzyıldan sonra hala muhteşem olduğu söylenebilir.

İkinci Yüzyıl

caminin ana binası, ikinci yüzyılda yapılmış olmasına rağmen, zaman içinde tamamlanmış, genişletilmiş, yenilenmiş ve onarılmıştır. Böylece caminin mimarisi  ve yapısı günümüze kadar çok değişmesede , mekansal tasarımı ve düzeni genel olarak değişmiştir. Caminin tasarımındaki değişiklik, esasen İslam’ın genişlemesi, mimarların yeni mimari stillere girmesi ve zaman içinde mimari değişm ilhamlarından kaynaklandı.

Yedinci Yüzyıl

Camide yapılan en temel inşaatlar ve değişikliklerin zirvesi, yedinci yüzyılda yapılmıştır. Bu tarihten sonra eklenen önemli parçalardan biri de caminin nefidir ki caminin Kuzeybatısında ve   kubbe  etrafına inşa edilmiştir.

Dokuzuncu yüzyıl

Dokuzuncu yüzyılda Meybod Camii, özellikle caminin sunağı tamir edilerek yenilenmiştir. eski kısımların  nefi, minarelerin bazı bölümleri ve cami avlusu zamanla önemli değişiklikler yaşamıştır.


Meybod Camii Mimarisi

Bahsedildiği gibi Meybod Yazd Camii, her ziyaretçiye ve turiste farklı ve çeşitli mimari alanları ile karşılaştırıyor. bu tarihi eser Yezd ilinin en popüler camilerinden biridir. Bu muazzam ve görkemli tarihi kompleks yaklaşık 3.000 metrekarelik bir alandan ve kubbe, birkaç cami nefi, sundurma, farklı girişler, vestibül kapısı ve diğer bölümlerden oluşmaktadır.

Leave a Reply

© 2018 Marcopolo Iran Touring Co. All Rights Reserved