Mehregan kutlaması, İranlılar arasında uzun bir geçmişe sahip  olan en önemli İran kutlamalarından biridir. bu Kutlama, Nevruz, Sedeh, Abrizegan ve Yalda Gecesi gibi,  İslam öncesi ve sonrası  yapılan ulusal kutlamalardan biridir.Mehregan  İranlılar için iki anlamın anımlanması için kutlanır: söz ve antlaşma, adalet ve kapsam. Bu kutlama aslında Aşk Tanrıçası’nın bir anıtıdır.

”İzad Mehr” büyük  Tanrı Ahur Mazda’nın yaratıkıları arasında saygınve yüce  bir doğaüstü , tanrısal, İran figürüdür. ”İzad Mehr”e  olan inanç, ta İranlıların henüz İran platosuna göç etmedikleri eski zamanlara dayanıyor.Şüphesiz, Hint ve İranlı Aryalılar MÖ beşinci binyılda Sibirya’dan güneydoğuya ve İran platosuna göç ettiklerinde,”İzad Mehr” bu ırkın büyük tanrılarıydı. ”İzad Mehr”ya da kısaca “Mehr” İran’ın çok eski ve dini kitaplarında  yüksek rütbeli, yüce, parlak ve etkili bir kişilik olarak övülmüş.

Mehr ;Eski dini kitaplarda  

22 Aralık,  Yalda Gecesi adlandırılan Kışın ilk gecesi, Tanrıça Mehr’ın(İzad Mehr) doğum günüdür. Avesta ve Zand gibi eski İran metinlerinde, Mehr, Aht e vefa müvekkilidir. o Tüm İran topraklarındaki aht e vefa koruyucusudur ve bu ahte ve sözü kıranlara karşı çıkıyor. İran eski dini kitapları, her gün güneşten önce göründüğü ve tüm İran topraklarından güneş ile birlikte geçtiğini anlatıyor.onun Geniş düzlükleri, bin kulağı ve bin gözü var.Kolları o kadar uzun ve yetenekli ki dünyanın herhangi bir yerine ulaşabiliyor.

Mehregan kutlamalarında Mehr tanrıçasını anmak…

Eski İran takviminde her ayın  30 günü  ve her günün bir ismi var.Gün ve ayın adı  birleştiğinde, o günü kutluyorlarmış.Eski İran takviminde, yılın yedinci ayı ve her ayın on altıncı günü Mehr olarak adlandırılmıştır. yedinci ay’ın 16’ncı gün geldiğinde, MEHRGAN kutlaması yapılırmış.Tabii ki , Eski İran takviminin 16 ‘sı yeni takvimin 10un’daki tarihidir. Bu nedenle MEHRGAN kutlamaları iran Mehr ayının 10’ında (2 Ekim) yapılıyor.

Leave a Reply

© 2018 Marcopolo Iran Touring Co. All Rights Reserved